1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer
 • Last Modified: Thursday 23 October 2014.
 • Welcome To IT Sporty 3 Premium Joomla Template
 • How Beautiful This Template is? You Answer
 • Perfect Banner Positions to Display Your Ads
 • With IT Sporty 3 You Can Easily Finish Your Next Joomla Website
 • Save Yourself Many Hours of Hard Work by Using This Template!
Welcome To IT Sporty 3 Premium Joomla Template

Welcome To IT Sporty 3 Premium Joomla Template

How Beautiful This Template is? You Answer

How Beautiful This Template is? You Answer

Perfect Banner Positions to Display Your Ads

Perfect Banner Positions to Display Your Ads

With IT Sporty 3 You Can Easily Finish Your Next Joomla Website

With IT Sporty 3 You Can Easily Finish Your Next Joomla Website

Save Yourself Many Hours of Hard Work by Using This Template!

Save Yourself Many Hours of Hard Work by Using This Template!

Previous
Next

Satış İsteme Süresi (Taşınır ve Taşınmazlar için)

alt√ «Kara taşıt araçlarının fiilen haczi ile kayden haczi arasında hukuken bir fark bulunmadığı, İİK. mad. 106’daki satış isteme süresinin kaydi haciz ile de başlayacağı ve araç fiilen haczedilmemiş (muhafaza altına alınmamış) ve kıymet takdiri yapılmamış dahi olsa, kayden haczedildiği tarihten itibaren İİK. mad. 106 uyarınca satış masrafı da yatırılarak (İİK. mad. 59) satışının talep edilmemiş olması halinde araç üzerindeki haczin düşeceğini» 19. HD. 8.12.2005 T. 8171/12286; 24.11.2005 T. 6311/11552; 3.2.2005 T. 4257/664


√ «Kıymet takdiri ve fiili haciz yapılmamış dahi olsa, haciz tarihinden itibaren taşınırların bir yıl, taşınmazların ise iki yıl içinde (İİK. mad. 106, 110) satış masrafı da yatırılarak (İİK. mad. 59), satışlarının istenmemiş olması halinde, konulmuş olan hacizlerin düşeceğini» 19. HD. 24.11.2005 T. 6405/11556; 20.10.2005 T. 4865/10450; 7.7.2005 T. 2850/7742


√ «Kara taşıt aracının siciline haciz konulduktan sonra fiilen haczedilmesinin «yeni bir haciz işlemi» olduğu, bu durumda satış isteme süresinin bu tarihten itibaren işlemeye başlayacağını» 19. HD. 7.7.2005 T. 2583/7734


√«Kara taşıt araçlarının trafik kaydına haciz konulduktan sonra İİK. 106’ya göre bir yıl içinde satış masrafının da (İİK. mad. 59) yatırılarak satışının istenmemesi halinde haczin düşeceği, icra memurunun satış talebini «fiili haciz ve kıymet takdiri yapılmamış olması nedeniyle reddetmiş olması durumunda, bu karara karşı icra mahkemesine şikayet yoluna başvurulması gerekeceği, aksi takdirde araç üzerindeki haczin düşeceğini» 19. HD. 21.4.2005 T. 10907/4498; 7.4.2005 T. 9510/3777 Karş: 19. HD. 27.5.1994 T. 3902/5374

Latest News hot

Red Bull under investigation over engine maps…

 Red Bull under investigation over engine maps Hits: 22

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer…

Read More...

A closely fought heat of the women's 100m Hurdles…

A closely fought heat of the women's 100m Hurdles Hits: 22

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer…

Read More...

Albiol extends Real Madrid contract…

Albiol extends Real Madrid contract Hits: 11

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer…

Read More...

Champions into last four…

Champions into last four Hits: 14

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer…

Read More...

European Grand Prix: Lewis Hamilton thrilled after extending championship lead…

European Grand Prix: Lewis Hamilton thrilled after extending championship lead Hits: 16

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer…

Read More...

Prev
Next
 • 1
 • 2
 • 3

Tavsiye Yayınlar